2017. november 20., hétfő

beszámoló

Novemberi KEROTT találkozónk beszámolója következik:

A Házigazda, az Előadó és a Résztvevő hármasában gyermekeink motiválásáról beszélgettünk. Jegyzet nem készült, így erősen szubjektív résztvevői beszámoló az alább következő. Nem is beszámoló, inkább egy vallomás arról, ami két nappal később még mindig elkülöníthető a fejemben akként, mint ott elhangzott beszélgetésrészlet – ennél lehet, hogy többet is megjegyeztem, csak már elraktároztam, és kibogozhatatlanul beleillesztettem a megszerzett ismereteimbe, kialakított véleményeim szövedékébe. Sőt, az írást utólag áttekintve be kell ismernem: helyenként belekerültek olyan gondolatok is, amelyek ott nem hangoztak el, csak bennem közvetlen visszhangként jelentek meg.

Számomra a végső lényeg már az elején elhangzott, amire saját tapasztalataimból is megerősítést találtam: a legjobb motiváció a belső motiváció (tehát az önmotiváció). Minden más ennél alacsonyabb rendű, de ettől függetlenül nem elvetendő. Kicsit olyan, mint az ideális táplálék kérdése. Ha rendelkezésre áll, feltétlenül ezt válaszuk, de ha nincs, akkor természetesen még mindig jobb egy kevésbé ideális, mint a semmi. Valahogy így van ez a motivációval is: ha a gyerek önszántából tanul, annál jobb a világon nincs. Ekkor szülőként az a feladatunk, hogy minden akadályt elgördítsünk a tanulás útjából, illetve lehetőség szerint biztosítsunk minden szükségesnek ítélt feltételt.

Az önmotiváltság forrása ugyanakkor kettős: kiindulhat a gyerekből és kiindulhat a szülőtől is, ám ez utóbbi esetben csak akkor beszélhetünk belső motiváltságról, ha a gyerek magáévá tette (internalizálta) a szülő által kitűzött célokat. Ennek valószínűsége a szülő-gyerek kapcsolat minőségének függvényében változik, azaz minél jobb, egészségesebb ez a két irányból is kötődő kapcsolat, annál inkább számíthatunk arra, hogy 1) a szülő nem fog olyan célt a gyerek elé vetíteni, ami számára nem könnyen elfogadható 2) a gyerek nem is feltétlenül fogja észrevenni, hogy a célt valójában nem is ő tűzte ki elsőként, hanem a szülő.

Felmerült az olyan célok kérdése, melyek adott esetben egyáltalán nem természetesen adódnak egy gyerek számára, pl. az iskolarendszer által diktált elvárások – ez esetben annál könnyebben rávehető a gyerek a tanulásra, minél inkább azonosul a szülő ezekkel a külső elvárásokkal. Ha a szülő nem tud azonosulni, a gyerek sem fog. Érdemes tehát szülőként megbarátkozni az adott körülmények által szabott lehetőségekkel, és számíthatunk rá, hogy a gyerek és a család számára is így lesz a legkisebb teher az elvárásoknak való megfelelés teljesítése. Hogy ebben az esetben is szorzótényezőként kell figyelembe vennünk a szülő-gyerek kapcsolat minőségét, az már szinte közhelynek vehető. Ez ugye annyit tesz, a külső elvárásoknak való megfelelés terhe az egyik nehezítő tényező (annál elviselhetőbb, minél jobban el tudja azt fogadni a szülő), a másik nehezítő tényező pedig a szülő-gyerek kapcsolat hiányosságai (olyan sehol nincs, hogy tökéletesen ideális). A matematikai példánál maradva a tényezők sorrendje természetesen felcserélhető. J


Hogy mik a kevésbé nemes motivációs eszközök, azokat csak a rend kedvéért említem meg, a rangsor lehet, hogy nem is pontos: dicséret, jutalmazás, fenyegetés, büntetés.


A bátorítás nem is tudom, hogy hol került említésre – kicsit kilóg a sorból –, de annyi bizonyos, hogy nagyon hasznos, még önmotivált gyerekek esetén is, elbizonytalanodás vagy kezdeti nehézségek leküzdése esetére. Konkrét, friss példát is hallottunk ennek rendkívüli erejéről, ahogy egyikünk gyermeke szerető bátorítás hatására („Szerintem te ezt meg tudod csinálni!”) sikerrel véghezvitt egy olyan célkitűzést, ami korábban soha nem sikerült neki. Azt hiszem, ennek a haszna egész életünkön keresztül megmarad, és minden életkorban üdvös, ha adjuk másoknak, és mi is megkapjuk szükség esetén. Higgyünk gyermekeink Istentől kapott képességeiben, melyek sokkal, de sokkal nagyobbak, mint amit sokszor meg tudnak mutatni belőle! A bátorítás csak azt hozza elő, ami addig is ott volt, csak a folyamatosan begyűjtött, számtalan forrásból táplált önbizalom-csökkentő, demotiváló tényezők megakadályozták a megjelenését. Manapság hazánkban a szívből jövő, őszinte bátorítást talán nem is lehet túlzásba vinni, akkora a másik oldal túlsúlya. Ennek viszont előfeltétele, hogy mi is meglássuk magunkban az Istentől kapott potenciálokat, és merjünk az Ő ígéreteire támaszkodva, bátran előre lépni egy-egy kihívást jelentő helyzetben – bízva abban, hogy Ő kipótol minden hiányosságunkat, beleértve az egyik legnagyobb akadályt, a sokszor átokként ránk nehezedő kishitűséget saját magunkkal (és gyermekeinkkel) szemben is.

Egy érdekes TED előadás a témában:
facebook.com/kerottmuhely

2017. október 31., kedd

kreatívitás fejlesztése

Fejlesztése? Inkább felszabadítása! 
A kreatívitás az van. Csak elnyomható. Kordába szorítjuk, elcsitítjuk, rendszabályozzuk.


*A kreatívitás jellemzői: rugalmasság, hajlékonyság, eredetiség
Kreálni, létrehozni, teremteni - isteni tulajdonság!

Kreatív folyamat 4 lépésből áll:
1. előkészítés = probléma felismerése, információgyűjtés
2. lappangás, a probléma "parlagon hever"
3. "aha" élmény, megvilágosodás, megoldást hozó, váratlan felismerés
4. igazolás, ellenőrzés


*Gondolkodási gátlások áttörése


ceruza -  Mire használhatjuk még íráson kívül?*Néhány furfangos feladvány:
Megoldásokat kommentben várunk! 


1. "Egy előttünk tornyosuló, igen kiterjedt méretű fal másik oldalára kell rövid időn belül valahogyan átjutnunk, és ehhez nem áll rendelkezésre semmilyen segédeszköz. Kérdezni szabad. 
(A résztvevők nyilván mindenféle lehetőséget végigvesznek, ezek között egy sor igen bonyolult is felmerül. Miből van a fal? Milyen vastag? Milyen magas? Van-e kéznél létra? Van-e közelben fa? A talaj kikaparható-e alatta? Milyen kiterjedésű a fal? Folytathatnánk a sort, de bátran elhárítható minden igény, mert a legszimplább és egyben célhoz juttató kérdés merül fel a legritkábban, nevezetesen: van-e ajtó a falon? Van, és ez a megoldás!)"
Legtöbbször pont a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb megoldásra gondolunk legkésőbb.

2. "Ajándékozás céljából vásárolt, többször körbetekerhető nyakláncban váltakozva fehér és fekete gyöngyök sorakoznak egymás mellett. Utolsó pillanatban fedezzük csak fel, hogy egy helyen – nyilván véletlenül – három fekete gyöngy került egymás mellé, megbontva az egyenletes felépítést és lerontva az esztétikai összbenyomást. A gyöngysort nem akarjuk e szépséghibával átadni, a problémát tehát meg kell oldani. Becserélés nem lehetséges, újrafűzésre már nincs idő, mégis megoldást kell találni a váratlanul felmerülő problémára! De hogyan? 
(Az egymás melletti háromból két fekete gyöngy összetörésével juthatunk el a célhoz, mondjuk egy kemény tárgy, például egy kéznél lévő kapukulcs vagy egy darab kő segítségével.)" 
Ebben az esetben a látszólagos tönkretétel hoz megoldást. Ritkán keressük a rombolás továbbgondolásában a lehetőséget.

3. Fura Feri elhatározza, hogy ezentúl hétfőn, szerdán és pénteken mindig igazat mond, más napokon mindig hazudik. Egyszer ezt mondta: „Holnap igazat fogok mondani.” A hét melyik napján történt ez? 

Megoldásokat kommentben várunk! 

4. Négy szenvedélyes játékos estétől reggelig játszott. Amikor reggel megszámolták a pénzüket, kiderült, hogy mindegyiknek 4-szer annyi pénze volt, mint a játék kezdetén. Hogyan lehetséges ez?

Megoldásokat kommentben várunk! 

5. Egy keleti fejedelem így végrendelkezett: „Van két fiam. Mindegyiknek van egy lova. Az a kívánságom, hogy amint a szememet lehunytam, gyermekeim pattanjanak nyeregbe, és lovagolja-nak Szürakuszaiba. Amelyikük lova később ér be a városba, arra szálljon egész vagyonom.” A két fiú a végrendeletet olvasva tanácstalanul bámult egymásra, majd a fiatalabb fiú súgott valamit a másiknak, és néhány perc múlva a két testvér lóhalálában lovagolt ki a kapun. Mit súgott testvérének a kisebbik fiú? 

Megoldásokat kommentben várunk!  

6. Képzeld el, hogy Afrikában vagy. Kötéllel fellógattak egy fára úgy, hogy a kötél egyik végén te lógsz, a másik végét pedig egy cölöppel rögzítették a földbe. De jaj, a kötél másik vége alá egy égő gyertyát helyeztek el, alattad pedig egy oroszlán már csak arra vár, hogy elfogyaszthasson téged ebédre! Mit csinálsz?

Megoldásokat kommentben várunk! 


*Néhány fejtörő (papíron):*Mozgásos feladat:

- Ide figyelj, Jeromos! Én most kimegyek a szobából, azon az ajtón! Te fogj kezet valakivel! Amikor visszajövök, én is kezet fogok ugyanazzal. Érted?
(Körülöttünk csend.)
- Nem értem.
- Kimegyek azon az ajtón... stb. Érted?
- Értem!
(Aki a párbeszéd alatt először megszólal, azzal fogsz kezet. Addig "nem értem", míg meg nem szólal valaki, mindkettőnk számára egyértelmű módon.)

*Papírlapra:

- Rajzolj formákból!
Bármit, amit szeretnél! Emberalak, táj... a lényeg, hogy csak L formákból álljon. Az L forma szabadon torzítható, nyújtható, forgatható, szélesíthető, és a szárai hosszát is megváltoztathatod kedvedre. A lényeg, h csak ezekből a formákból alkoss!

- Csoportos rajzolás
Fogjon mindenki más-más színű ceruzát, és a saját lapjára rajzoljon egy firkát! Add tovább a melletted ülőnek, és ő egészítse ki a firkádat úgy, h értelmes alak vagy figura jöjjön ki belőle!*Rajzolj! 
Inspiráló sorozat a Netflix-en: Abstract - The Art of Design ITT

Megnézésre javaslom a kis füzetkét: 04:55 -től és 06:40 -től.
(Plusz: 30:12-tól is étdekes...)

13 kör játék (saját fejlesztés, original miutunk)

1. Egészítsd ki a köröket! Bármilyen tárgy, élőlény lehet belőle!

 2. Egészítsd ki a köröket megint! Próbáld meg az elhelyezést is figyelembe venni, azt is beépíteni!

 3. Egészítsd ki a köröket megint! Próbáld meg az elhelyezést is figyelembe venni, azt is beépíteni! Mielőtt dolgozni kezdenél, csak nézd a lapot! Képzeld el, hogyan lehetne ebből egy egységes kép! Tájkép? Esetleg egy utcakép? Emberek vannak rajta? Mit csinálnak? Egy szobában vagyunk? Ki is egészítheted más tárgyakkal, de minden kört használj fel a rajzodban!

4. Egészítsd ki a köröket megint! Próbáld meg az elhelyezést és a méreteket is figyelembe venni, azt is beépíteni! 
Mielőtt dolgozni kezdenél, csak nézd a lapot! Képzeld el, hogyan lehetne ebből egy egységes kép! Tájkép? Esetleg egy utcakép? Emberek vannak rajta? Mit csinálnak? Egy szobában vagyunk? Ki is egészítheted más tárgyakkal, de minden kört használj fel a rajzodban!


*Agymasszázs - rejtett képek:Jó munkát, kellemes agytekerést kívánunk!

facebook.com/kerottmuhely

2017. október 26., csütörtök

a sütitúra nem tortúra

Kihelyezett műhelyalkalom - egy kis sütitúra.


Majecsko sütizője egy kicsi, de nagyon kedves hely a XXII. kerületben. Amellett, h rendkívüli finomságok kaphatóak, különlegessége, hogy mindenféle egészséges édesség, és ilyen-olyan mentes ez meg az a kínálat java.Mivel a céljaink, vágyaink között előkelő helyen van az a célkitűzés, miszerint szeretnénk, ha a gyerekek betekintést nyernének minél több foglalkozás hátterébe, életutakat látnának, főleg olyanoktól, akik élvezettel, szenvedélyesen, lelkesen végzik a munkájukat - így következő állomásként ezt a friss vállalkozást látogattuk meg.
A konyhában kezdtünk. Szerettük volna látni, hogyan "terem" a polcokra a finomság.
Gabi be is vezette a gyerekeket a muffinkészítés rejtelmeibe, együtt alkották meg ezt a desszertet.

De! Első a kézmosás!


Akkor kezdhetjük!
Ki tört már fel tojást? És ki szeretne most?


Ó, inkább bele a tálba!!
Miután feltöröltük a romokat, jöhet a muffinforma kibélelése.


És kezdjük rögtön a különleges hozzávalóval - sütőtök!
Ez biztos finom lesz így...??
A következő hozzávaló már szimpatikusabb... csokiii!


Még egy kis őrölt mandula is mehet bele, meg a többi, és keverjük-kavarjuk...

Miután kész, jöhet a formába kanalazás.
Hogy mindenki megismerje a sajátját, díszítsük ki!


Az áfonya tesztelve! Finom!
Sül a muffinunk!Köszönjük, Gabi!

Akkor irány Majecsko sütizője - a bolt! Maja elmesélte, hogyan újított fel, festett át régi bútorokat, hogy a helységet azokkal rendezze be.
Egy kis aktuális, halloween-i dekoráció...Egészségesek, és fincsik, amik itt kaphatóak.
A gyerekek rögtön kaptak egy falat szörnyit.


Amikor vendégek érkeznek, a műhelyeseket rögtön munkára is fogja Maja. A rendelés: kávék! Elkészítés után asztalhoz kell vinni.
Plusz a ház ajándéka: müzliszeletek - minden műhelyes lelkesen osztogatta...
A kedves vásárlók nagyon jól jártak!
De a mi hasunk sem maradt üres.


Maja mesélt az üzlet indulásáról, a szabályokról, aminek meg kell felelni - például egércsapda ügyben..., és arról mennyi munka jár egy ilyen kis sütiző működtetésével.
Az a bizonyos egérfogó sem lehet akármilyen ám...

Egy új, bevezetés előtt álló sütit kóstolhattunk, a gyerekek szerint olyan volt, mint a pillecukor! Megszavazták, jöhet a boltba!

Élmény volt, tele hassal, lelkesen távoztunk! Biztos jövünk még ide sütizni!


Köszönjük!